Main Page Sitemap

Top news

Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av de 4 ingående aktierna fallit under den mast full av 2 rabatter nedersta barriären vid utbetalande kupong: legg til ny kupong; registrer deg;..
Read more
White W/Spinach And Feta, welcome, on the lake soaking up the sun? Friday 11:00 AM - 9:00. Google Chrome, version 9, firefox, version.6, click here to view our mobile website! Thursday..
Read more

Eksponentiell diskontering


eksponentiell diskontering

vi ta ut 1378kr og 50 re fra banken. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Formeringen hos bakterier skjer ved at de deler seg. Eksponentiell vekst brukes ofte i anvendt matematikk og representerer en vekst hvor endringen i en strrelse er proposjonalt med strrelsen selv; det vil si den tilfredstiller differensialligningen ( fracdNdtkN). Kildelst materiale kan bli fjernet.

Virkninger som kommer langt ut i tid, vil i så fall ha en svrt lav nåverdi. Det generelle risikotillegget i kalkulasjonsrenten er på det grunnlaget ikke gjort gjeldende for prosjekter som faller innunder statens regler for ekstern kvalitetssikring. Derfor skal kalkulasjonsrenten for prosjekter med en viss systematisk risiko falle over tid, iflge Weitzman (2012). En risikofri diskonteringsrente på 2 prosent vil kunne vre i tråd med rimelige forutsetninger om utviklingen av usikkerheten om framtidig konomisk utvikling. En modell som legger til grunn mean reversion tilsier imidlertid at de samme historiske tallene innebrer en sikkerhetsekvivalent rente som i praksis er identisk med den forventede renten på 4 prosent de frste 30-40 år, og som forblir hyere enn 3 prosent over de neste. For t 1 er diskonteringsrenten lik den beta-veide diskonteringsraten i kapitalverdimodellen, og går mot den risikofrie renten når t går mot uendelig. Stern (2007) benytter også en lav verdi. Det vises at den gjennomsnittlige årlige realavkastning på Statens pensjonsfond utland på 2,7 prosent ligger godt innenfor normale svingninger rundt en forventning på 4 prosent.

Det vises også til utvalget om verdsetting av biodiversitet som er nedsatt av Miljverndepartementet. Boks.4 Sammendrag av Martin Weitzman (2012 Om risikokorrigerte diskonteringsrenter for offentlige investeringer På grunnlag av velferdsvirkningene fra et postulert marginalt investeringsprosjekt evaluert innenfor rammen av en svrt enkel dynamisk og stokastisk generell likevektsmodell, utledes den optimale risikojusterte diskonteringsraten for prosjektets netto konsumstrm over tid.


Sitemap